CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  Chính sách bảo mật riêng tư của Tour Phan Rang là cách mà chúng tôi sử dụng để bảo vệ thông tin trang web của chúng tôi cũng như thông tin cá nhân của bạn.

I. Bảo mật thanh toán

  Tất cả các giao dịch, thông tin của quý khách sẽ được hệ thống bảo mật và bảo đảm không bị lộ thông tin ra bên ngoài.

II. Chia sẻ thông tin

  Tour Phan Rang luôn khuyến khích việc chia sẻ các thông tin dịch vụ từ wesite https://tourphanrang.com đến với cộng đồng thông qua những khách hàng thiện chí.

  Khi sử dụng thông tin từ thương hiệu của Tour Phan Rang, mọi người vui lòng dẫn link, ghi thông tin nguồn trang website của chúng tôi trên các kênh thông tin đại chúng phù hợp.

III. Chính sách bảo mật thông tin

  Khi quý khách truy cập vào trang website Tour Phan Rang chúng tôi sẽ cam đoan bảo vệ quyền lợi thông tin cho người dùng.

  Chúng tôi sẽ lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của quý khách để chúng tôi tiện thông báo về những dịch vụ mà quý khách đang quan tâm. 

IV. Chính sách quyền riêng tư

1. Thu thập thông tin

  Tour Phan Rang có thể sẽ thu thập những thông tin của bạn như: Họ tên, ngày sinh, số điện thoại, email, sở thích,… Thông qua những thông tin này, chúng tôi sẽ nắm bắt được nhu cầu, thị hiếu để:

  • Cung cấp cho bên dịch vụ liên quan đến dịch vụ tour của khách hàng.
  • Nâng cấp website, sản phẩm và dịch vụ của Tour Phan Rang.
  • Thông tin các chương trình khuyến mại 

  Được sự tin tưởng của khách hàng khi lựa chọn Tour Phan Rang để đồng hành cùng nên chúng tôi sẽ luôn ưu tiên bảo vệ, bảo mật đối với thông tin cá nhân của khách hàng. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng có yêu cầu theo đúng pháp luật thì chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của bạn để phục vụ việc điều tra.

2. Bảo đảm thông tin cá nhân

  Tour Phan Rang cam đoan sẽ không bán hay cho thuê thông tin của bạn cho bên thứ ba, ngoại trừ được sự đồng ý của bạn. Khi phát hiện thông tin của bạn thiếu chính xác, bạn vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi để được chỉnh sửa ngay.

3. Lưu giữ thông tin

  Để bảo vệ dữ liệu khách hàng chúng tôi sẽ sử dụng hệ thống quản lý và quy trình bảo mật phù hợp. Hệ thống của Tour Phan Rang sử dụng các quy trình bảo vệ khi có sự truy cập lạ vào trang lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách. Chỉ có nhân viên quản lý hệ thống của chúng tôi mới được truy cập vào thông tin khách hàng khi cần thiết.

V. Cập nhập chính sách về quyền riêng tư

  Tour Phan Rang có thể thay đổi chính sách vào mọi thời điểm, nhưng mọi thay đổi đều không ảnh hưởng đến bảo mật thông tin khách hàng. Mà nhằm nâng cấp và hoàn thiện hệ thống để mang đến sự trải nghiệm tốt nhất cho quý khách.

  Việc quý khách truy cập vào website Tour Phan Rang sẽ mặc nhiên rằng bạn đã chấp thuận các điều khoản về chính sách của chúng tôi.